Seminars

Summer semester 2016/2017

23.03Joanna Szyndler, Akademia Górniczo-Hutnicza, Współpraca z Advanced Forming Research centre w Glasgow - staże naukowo badawcze.
06.04Marcin Marciniak, Politechnika Wrocławska, Badanie odporności na zjawisko zmęczenia cieplnego stali narzędziowej do pracy na gorąco.
20.04NeuroMet 2017, Zastosowanie sztucznej inteligencji w symulacji i sterowaniu procesami metalurgicznymi.
18.05Grzegorz Smyk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Opracowanie sprzężonego modelu mikrostruktury i płynięcia materiału do wspomagania symulacji fizycznych i projektowania technologii procesów termomechanicznych.
01.06Łukasz Rauch, Akademia Górniczo-Hutnicza, VirtRoll - Komputerowy system do projektowania optymalnych technologii walcowania blach na gorąco.
08.06Remigiusz Błoniarz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wpływ rozdrobnienia mikrostruktury na własności mechaniczne stali mikrostopowych odkształcanych w warunkach obciążeń dynamicznych.

Seminaria odbywają się w Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, al. Mickiewicza 30,
pawilon B4, IIp., sala 209, godz. 13:00